Mẫu giấy vay tiền cá nhân mới nhất

Bạn đang cần chọn mẫu giấy vay tiền cá nhân đầy đủ dịch vụ hợp pháp có nên vay phù hợp nhất. Phải chọn mẫu giấy vay tiền cá nhân viết tay hợp pháp nào tốt nhất?

Mình không giấy tờ trình bày ở dưới mẫu giấy vay tiền đơn giản vay ngang hàng chi tiết nhất địa chỉ mẫu giấy vay tiền không thế chấp có tiền liền chúng ta tín dụng tham khảo cầm đồ f88 !

Mẫu giấy vay tiền cụ thể đáo hạn :

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------

.............. chứng minh thư ngày …. tháng …. năm…..

GIẤY VAY TIỀN

1/ Bên vay (Bên A)
Ông/Bà :........................Ngày sinh :................ Số CMND: ..................... do Công an tỉnh ................ cấp ngày ..... tháng..... năm.......
Hộ khẩu :................................................. ............................
Địa chỉ miễn phí lãi suất : …………………………………………………

2/ Bên cho vay (Bên B)
Ông/Bà :........................Ngày sinh :................ Số CMND: ..................... do Công an tỉnh ............. cấp ngày ..... tháng.... năm.......
Hộ khẩu :................................................. ...............................
Địa chỉ mới nhất :…………………………………………………….

3/ Thông tin khoản vay
Bên A tự nguyện vay dịch vụ Bên B số tiền là :.....................đồng

(Bằng chữ: ...............................................................................................)
Lãi suất vay: ...........%/tháng ngân hàng OCB trong thời gian ............... tháng không thế chấp kể từ ngày: .........................
Thỏa thuận khác: ....................................................................................................................................

Tài sản bảo đảm: ………………………...............................................................................................................

4/ Mục đích vay tiền: ....................................................................................................................
5/ Cam kết tín dụng hai bên:
Bên A cam kết thẻ ATM thanh toán đúng quy định cả gốc bằng CCCD lãi theo thoả thuận cho Bên B. ở đâu uy tín bên A không thực hiện đúng cam kết thì bên A lãi suất bao nhiêu chịu trách nhiệm trước pháp luật vpbank vay trực tuyến tiến hành bán tài sản đảm bảo để thanh toán đủ tiền cho bên B.

Bên vay Bên cho vay

(Ký nhanh nhất ghi rõ họ tên) (Ký agribank ghi rõ họ tên)

Mẫu giấy vay tiền cá nhân mới nhất

Lưu ý

  • Hạn chế dùng mẫu giấy vay tiền cá nhân viết tay đơn giản để không thể thêm bớt. Nên in mẫu giấy vay nợ tiền ngắn gọn ra không lãi suất có chữ ký lãi suất vay hai bên rõ ràng. Để bảo đảm hơn thì nên có thêm chữ ký giấy tờ photo người thứ 3 làm chứng.
  • Hợp đồng vay mượn tiền cá nhân techcombank lập ra hai bản bằng CCCD mỗi bên giữ một bản.

4.8/5 (25 votes)

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online

Ý kiến khách hàngPreNext